wykres zdania pojedynczego strzałki

       

Tematy


Dlaczego nie napalm

Temat: zdania z excela
zdania z excela
  czy mógłby ktoś z was pomóc mi zrobic te zadania.?najbardziej mi na 5 zależy bo resztę w miarę zrobiłem.

1. Dlaczego dokument Excel'a bywa nazywany zeszytem ? Ile (w przybliżeniu) wierszy i kolumn może mieć pojedynczy arkusz? Jak oznaczone są wiersze i kolumny?
2. Objaśnij pojęcia: dokument (zeszyt), arkusz, komórka, adres
3. Jak można wstawić arkusz do dokumentu, jak usunąć a jak zmienić nazwę
4. Jak wstawić wiersze a jak kolumny?
5. Wymień 4 typy zawartości jakie można wprowadzać do komórek arkusza. Rozdziel je na DANE oraz KOMENDY. Które z typów danych nie mogą brać udziału w operacjach arytmetycznych
6. Jak wprowadzać wzory matematyczne a jak liczby. Co to jest "notacja naukowa" ("format naukowy")
7. Czy część ułamkową liczby dziesiętnej trzeba poprzedzać kropką czy przecinkiem? od czego to zależy?
8. Jak wprowadzać do komórek takie teksty jak numer telefonu (np.:12-07) a jak wprowadzać wzory?
9. Jak wprowadzać do komórek daty aby nie zostały potraktowane jako tekst. Czy na datach można dokonywać działania arytmetyczne?
10. Dlaczego we wzorach używamy raczej adresy a nie liczby? Jakie korzyści z tego wynikają?
11. Jak kopiować wzór wzdłuż kolumny (lub wiersza) tabeli? Czy kopiowany wzór pozostaje bez zmian?
12. Opisz sposoby uzyskiwania obramowań i kolorów
13. Jak przemieścić tabelę (podaj przynajmniej 2 sposoby)
14. Jak sprawdzić czy tabela mieści się na stronie wydruku i jak to skorygować?
15. Jaki typ wykresów stosować dla funkcji i dlaczego?
16. Dlaczego wykres typu "liniowy" może fałszywie przedstawiać kształt wykresu funkcji
17. Podaj kolejne operacje prowadzące do uzyskania wykresu funkcji
18. Jak należy czytać zapisy $C5 oraz C$5 i w jakiej sytuacji mają one znaczenie?
a to moje odpowiedzi... Poprawicie?

1. Ponieważ składa się on z wielu arkuszy kalkulacyjnych. Pojedynczy arkusz w Excelu może mieć 256 kolumn oaz wielu tysięcy wierszy np. w Excelu 97 jest ich 65536(65535). Każda komórka ma adres który jest konsekwencją oznaczenia kolumny i wiersza na przecięciu których się znajduje. Np. komórka C56 jest w komórce D i wierszu 56.

2. 2. Arkusz jest to zawansowany kalkulator który poza wykorzystywaniem do funkcji matematycznych może być używany do magazynowania danych. Każda komórka posiada swój adres składający się z nazwy kolumny i numeru wiersza np. 10. adresy komórek są wykorzystywane przy tworzeniu formuł oraz przy wskazywaniu komórek. Każde przecięcie się wiersza i kolumny w arkuszu stanowi oddzielną komórkę . Komórka może zawierać jeden z następujących typów danych: wartość, tekst, formułę.
Maksymalna pojemność komórki to 32767 znaków w Excel 8. Każda komórka ma adres który jest konsekwencją oznaczenia kolumny i wiersza na przecięciu których się znajduje. Np. komórka C56 jest w komórce D i wierszu 56.
Dokument może zawierać wiele arkuszy. Dokument możemy zapisać a więc jest on tak jakby notesem zawierającym i przechowującym różne informacje które wcześniej zostały utworzone przez nas.


3.Pod arkuszem znajdują się zakładki, należy na nie kliknąć PPM i z menu wybrać Wstaw, usuń lub zmień nazwę.

4. Aby wstawić wiersz, klikamy PPM na numerze wiersza po lewej i z menu wybieramy Wstaw. Wiersz zostanie wstawiony POWYŻEJ wiersza, który zaznaczyliśmy. Aby wstawić kolumnę, klikamy PPM na literze kolumny i z menu wybieramy Wstaw, kolumna zostanie wstawiona PRZED kolumną, którą zaznaczyliśmy.
5.

6. Aby wprowadzić liczbę, należy zaznaczyć komórkę i wpisać cyferki. Jeżeli chcemy wprowadzić wzór matematyczny, trzeba zaznaczyć komórkę z menu Wstaw wybrać Funkcja z listy z kategoriami wybrać Matematyczne, a z listy poniżej wybrać potrzebne funkcje.
Natomiast notacja naukowa to sposób przedstawiania liczby rzeczywistej, dziesiętnej. Stosowany najczęściej w kalkulatorze i niektórych programach komputerowych.

7. Część ułamkową należy poprzedzać przecinkiem, ponieważ w Excelu kropka traktowana jest jako znak tekstowy. Jeżeli wstawimy kropkę, cały zapis(np 3.14)traktowany jest jako tekst, a nie jako liczba.(jest to na odwrót niż w programowaniu)

8. Jeżeli chodzi o numer, to klikamy na komórkę PPM z menu wybieramy Formatuj komórki, zakładka Liczby, kategoria specjalne. Z listy obok wybieramy jakąś opcję(np. Numer telefonu - 7 cyfr) i klikamy OK. Jeżeli w tą komórkę wpiszemy numer składający się z 7 cyfr, Excel rozdzieli go myślnikami. Nie pełny.

9. Ponownie klikamy na komórkę PPM z menu wybieramy Formatuj komórki, zakładka Liczby, kategoria Data. Z listy wybieramy format daty. A na drugie pytanie odpowiadam TAK, można wykonywać działania arytmetyczne. Np. do obliczenia różnicy daty należny użyć funkcji DATA.RÓŻNICA

10. Używamy adresów, aby nasza praca była szybsza, efektywna oraz łatwiejsza. Korzyścią jest to, że jeżeli liczba się zmieni, nie trzeba szukać wzoru go modyfikować. Należy jedynie zmienić wartość komórki do której się on odwołuje.

11. Zaznaczamy komórkę ze wzorem, w prawy dolnym rogu zaznaczonej komórki pojawią się mały, czarny kwadracik klikamy go i przeciągamy. Wszystkie komórki jakie zaznaczmy podczas przeciągania będę posiadały ten sam wzór.
Adresy we wzorze zmieniają się w zależności od adresu komórki.

12. Zaznaczamy komórkę/komórki, klikamy na komórkę PPM z menu wybieramy Formatuj komórki, zakładka Obramowanie. Tutaj wybieramy grubość, typ obramowania, kolor itd. Lub po zaznaczeniu wybieramy Menu->Format->Komórki.

13. Zaznaczamy komórki, najeżdżamy na ramkę, pojawią się ikonka z 4 strzałkami. Klikamy i przeciągamy.
Zaznaczamy komórki, klikamy na środek PPM, z meny wybieramy Wytnij, zaznaczamy inne miejsce, PPM->Wklej

14.Wybieramy z menu Widok->Podgląd podziału stron, wyskakuje nam zmniejszony zeszyt, gdzie niebieskie linie pokazują jak to będzie wyglądało na kartce. Aby wprowadzić poprawki, należy przeciągnąć niebieskie linie tak, aby objąć to co chcemy wydrukować

15. Wg mnie najlepsza jest funkcja liniowa ponieważ pozwala przedstawić w dokładny sposób to co chcemy. A więc jest ona wiarygodną funkcja i nie przedstawia w przybliżeniu wybranych danych a w rzeczywisty sposób je odzwierciedla.



16. ma precyzje do 0.5

17. Zaznacza się dane(komórki), menu Wstaw->Wykres, wybieramy wykres, klikamy zakończ lub wpisujemy inne ustawienia.

18. Znak $ oznacza, że liczba lub litera po nim nigdy nie ulegają zmianie. Wykorzystuje się je głownie w kopiowaniu wzorów. Odnosi się do to pytania 11. Jeżeli zaznaczymy wzór i go przeciągniemy, zmieniają się adresy komórek. Jeżeli chcemy, aby funkcja korzystała jedynie z komórki o adresie B1, wpisujemy $B$1, jeżeli teraz skopujemy wzór B1 pozostanie bez zmian.
Źródło: gram24.pl/showthread.php?t=192373





Sitedesign by AltusUmbrae.